СЕКТОРИ

Запознајте го нашиот професионален тим составен од екперти со долгогодишно искуство во својата област.

ВЛАДО ТОМЧЕВСКИ
Комерцијален директор
Телефон 071 386 894
Е пошта tomcevski@elektroelement.com.mk

Сектор Трговија - Регион Скопје

СИНИША НАКОВ
Раководител
Телефон +389 72 252 817
Е пошта sinisa.nakov@elektroelement.com.mk
ТОНИ КИТАНОСКИ
Комерцијалист
Телефон +389 71 408 385
Е пошта toni.kitanoski@elektroelement.com.mk
АЛЕКСАНДАР ГАИКИДОВ
Комерцијалист

Телефон +389 72 252 814
Е пошта aleksandar.gakidov@elektroelement.com.mk

СЛАВИЦА РИСТИЌ
Комерцијалист

Телефон +389 71 387 480
Е пошта slavica.ristic@elektroelement.com.mk

Сектор Индустрија

ДРАГАН ЃУРОВСКИ
Раководител
Телефон +389 71 387 478
Е пошта dragan.gjurovski@elektroelement.com.mk
ИЛЕ МИРЧЕВСКИ
Комерцијалист
Телефон +389 71 367 760
Е пошта ile.mircevski@elektroelement.com.mk
БОЈАН ЈАНКОСКИ
Комерцијалист

Телефон +389 71 244 089
Е пошта bojan.jankoski@elektroelement.com.mk

Сектор Градежништво

ВЛАДИМИР БОШЕВСКИ
Раководител
Телефон +389 70 223 696
Е пошта vladimirbosevski@elektroelement.com.mk
АЦЕ СТОЈАНОВСКИ
Комерцијалист
Телефон +389 70 252 816

Е пошта ace.stojanovski@elektroelement.com.mk

ГОРАН МАЛЕСКИ
Комерцијалист

Телефон +389 70 299 782
Е пошта goran.maleski@elektroelement.com.mk

БОЈАН МИТРЕВСКИ
Комерцијалист

Телефон +389 70 306 541
Е пошта bojan.mitrevski@elektroelement.com.mk

Сектор Тендери

ИГОР СИМОВСКИ
Раководител
Телефон +389 71 387 479

Е пошта igor.simovski@elektroelement.com.mk

ПЕТАР КУРЈАК
Комерцијалист
Телефон +389 72 252 812
Е пошта petar.kurjak@elektroelement.com.mk

Сектор - Регионални комерцијалисти

СИНИША НАКОВ
Раководител
Телефон +389 72 252 817
Е пошта sinisa.nakov@elektroelement.com.mk
БОБАН АРСОВСКИ
Регионални комерцијалисти - Куманово
Телефон +389 71 397 933
Е пошта boban.arsovski@elektroelement.com.mk
ЉУБИША ПАВЛОВСКИ
Регионални комерцијалисти - Куманово

Телефон +389 72 321 484
Е пошта ljubisa.pavlovski@elektroelement.com.mk

САШО САВЕВСКИ
Регионален комерцијалист - Тетово,Гостивар

Телефон +389 70 306 539
Е пошта saso.saveski@elektroelement.com.mk

ДАРКО ДАСКАЛОВ
Регионален комерцијалист - Велес,Штип,Св.Николе,Пробиштип
Телефон +389 70 323 477
Е пошта daskalov@elektroelement.com.mk
ЉУПЧО СОТИРОСКИ
Регионален комерцијалист - Охрид,Струга,Дебар,Кичево,Мак.Брод
Телефон +389 71 397 737
Е пошта ljupco.sotiroski@elektroelement.com.mk
СТЕВЧО НАЈДОСКИ
Регионален комерцијалист - Прилеп,Kавадарци,Неготино,Градско,Росоман,Д.Капија

Телефон +389 70 224 833
Е пошта stevco.najdoski@elektroelement.com.mk

ИЦЕ ГРИБЕСКИ
Регионален комерцијалист - Битола,Ресен

Телефон +389 72 321 480
Е пошта ice.gribovski@elektroelement.com.mk

ИЛЕ ТОДОРОВСКИ
Регионален комерцијалист - Струмица,Радовиш,Гевгелија,Дојран,Валандово,Богданци
Телефон +389 72 321 482
Е пошта ilija.todorov@elektroelement.com.mk
ДАРКО МЛАДЕНОВ
Регионален комерцијалист - Кочани,Виница,Берово,Делчево,Пехчево
Телефон +389 72 321 483
Е пошта darko.mladenov@elektroelement.com.mk

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

За сите информации поврзани за нашата дејност побарај те не за објаснување и инфо.

    ARE YOU READY DO BE SUCCESS WITH US?

    Tell us about your story and your project.

    START YOUR PROJECT