Контакт

ЛИДЕРСТВО
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
УправителЛидија Јошевска Петровиќ/
Извршен директорИван Петровиќ/
Деловен асистентЕЛЕНА ВАНЧОВА(02)6134-155071/325-011elenavancova@elektroelement.com.mk
Деловен асистентБилјана К. Тодоровска2580-806/070/306-539biljanatodorovska@elektroelement.com.mk
КурирСергеј Костовски6134-126/sergejkostovski@elektroelement.com.mk
ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Финансиски планерБиљана Трпковска Дамевска(02)6134-146/biljanatrpkovska@elektroelement.com.mk
Финансиски планерНикола Пенков(02)6134-146/Nikola.Penkov@elektroelement.com.mk
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
ДИРЕКТОР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО ГРУПАЦИЈАТАМ-Р ТАТЈАНА НАРАШАНОВА071/325-020Tatjana.Narasanova@elektroelement.com.mk
Соработник за здравје и безбедност при работаЖељко Ѓаконовиќ6134-125071/325-018zeljkogjakonovik@elektroelement.com.mk
ГОЛЕМОПРОДАЖБА
ПОДСЕКТОР: ГРАДЕЖНИШТВО И ИНВЕСТИЦИИ
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Раководител на градежништво и инвест.ВЛАДО ТОМЧЕВСКИ(02)2580-823071/386-894tomcevski@elektroelement.com.mk
Електро монтажери и градежна оператива
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Комерцијален референтДЕЈАН НЕДЕЉКОВИЌ(02)2580-6460dejannedeljkovik@elektroelement.com.mk
Комерцијален референтВЛАДИМИР БОШЕВСКИ(02)2580-712070/223-696vladimirbosevski@elektroelement.com.mk
Комерцијален референтБОЈАН ЧАКАРОВСКИ(02)2580-6620bojancakarovski@elektroelement.com.mk
Комерцијален РеферентБорче Маркоски(02)2580-644/Borce.Markoski@elektroelement.com.mk
Неелектро монтажери и градежна оператива
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Комерцијален референтБОЈАН МИТРЕВСКИ(02)2580-832/bojanmitrevski@elektroelement.com.mk
КОМЕРЦИЈАЛЕН РЕФЕРЕНТДУШИЦА КРСТЕВСКА(02)2580-675Dusica.Krstevska@elektroelement.com.mk
ПОДСЕКТОР: ИНДУСТРИЈА
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Раководител на индустријаДАНИЕЛ ГРУЕВСКИ(02)2580-640071/387-478gruevski@elektroelement.com.mk
Оделение: Електро
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Комерцијалист електроГОРАН КОНЕСКИ(02)2580-647071/367-760koneski@elektroelement.com.mk
КОМЕРЦИЈАЛИСТ ЕЛЕКТРОИГОР НИКОЛИСКИ(02)2580-654Igor.Nikoliski@elektroelement.com.mk
Комерцијалист ЕЛЕКТРОИгор Поповски(02)2580-667/igor.popovski@elektroelement.com.mk
Оделение: Неелектро
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Комерцијалист неелектроГОРАН МАЛЕСКИ(02)2580-654070/299-782goranmaleski@elektroelement.com.mk
КОМЕРЦИЈАЛИСТ НЕЕЛЕКТРОИЛЕ МИРЧЕВСКИ02/2580-648/ilemircevski@elektroelement.com.mk
Одделение: ИНЖЕНЕРИНГ(проектирање, изведба и надзор)
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Раководител на инженерингГОРАН ДАМЧЕСКИ(02)2580-678/goran.damceski@elektroelement.com.mk
Водител на монтажаСтрашко Митровски(02)2580-833/
КВ Мајстор електричарВанчо Пешевски(02)2580-833/
КВ МАЈСТОР ЕЛЕКТРИЧАРНикола Савов(02)2580-833/
КВ Мајстор ЕлектричарЌиро Дојчиновски(02)2580-833//
ПОДСЕКТОР: ТЕНДЕРИ
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Раководител на тендериАНИТА Г. ИБРАХИМ(02)2580-672070/306-534anitageorgievska@elektroelement.com.mk
Комерцијален референтЈАНЕ АНГЕЛЕСКИ(02)2580-770/janeangeleski@elektroelement.com.mk
ПОДСЕКТОР: ГОЛЕМОПРОДАЖНИ ПОДРУЖНИЦИ - ГПП
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ТРГОВИЈА И ГОЛЕМОПРОДАЖНИ ПОДРУЖНИЦИАЛЕКСАНДАР МЕДАРСКИ(02)2580-763070/316-633Aleksandar.Medarski@elektroelement.com.mk
Заменик раководител на ГПП МакедонијаВИКТОР ВЕЛКОВСКИ(02)2580-663071/387-480viktorvelkovski@elektroelement.com.mk
ЛОГИСТИКАЛИЛЕ ЈОШЕВСКА(02)2580-418070/306-530Lile.Josevska@elektroelement.com.mk
ПОДРУЖНИЦА ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ТАФТАЛИЏЕ
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
РАКОВОДИТЕЛ НА ПОДРУЖНИЦАМихајло Василев3222-771/mihailovasilev@elektroelement.com.mk
КомерцијалистМартин Стаменковски3222-771/taftalidze@elektrometal.com.mk
КомерцијалистДраган Димчевски3222-771//
КомерцијалистМартин Маркоски/
ПОДРУЖНИЦА ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ЃОРЧЕ
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Раководител на подружницаАлександар Гакидов6159-512/gjorche@elektrometal.com.mk
Заменик раководителПетар Купанов6159-512//
КомерцијалистСтефан Атанасов6159-512/
ПОДРУЖНИЦА ЕЛЕКТРОМЕТАЛ ЧАИР
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
КОМЕРЦИЈАЛИСТБлагоја Андовски(02)2654-759071/408-372Blagoja.Andovski@elektrometal.com.mk
КомерцијалистВЛАДО РИСТОВСКИ(02)2654-759071/408-372Cair@elektrometal.com.mk
КОМЕРЦИЈАЛИСТЕНИС БЕЌА(02)2654-759071/408-372Cair@elektrometal.com.mk
КОМЕРЦИЈАЛИСТЕМИН ЕМИНИ(02)2654-759071/408-372Cair@elektrometal.com.mk
ПОДРУЖНИЦА СТРУМИЦА
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
КОМЕРЦИЈАЛИСТИлија Тодоров034/334-503072 321-482ilija.todorov@elektroelement.com.mk
Комерцијалист-електроКиро Митев//kiro.mitev@elektroelement.com.mk
ПОМОШНИК МАГАЦИОНЕРПЕТРЕ КОСТАДИНОВ034/334-503/
Помошник магационер-дистрибутерМАРЈАН КУЗМАНОВСКИ034/334-503//
ПОДРУЖНИЦА ОХРИД
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Водител на подружницаЉУПЧО СОТИРОСКИ046/200-255071/397-737ljupcosotiroski@elektroelement.com.mk
Магационер - ПродавачЗОРАН РИСТЕСКИ046/200-225072/321-479slavcokiteski@elektroelement.com.mk
ПОМОШНИК МАГАЦИОНЕР ДИСТРИБУТЕРВЛАДИМИР ШОРЃИЌ046/200-255//
ПОДРУЖНИЦА ТЕТОВО
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
ВОДИТЕЛ НА ПОДРУЖНИЦАСАШО САВЕСКИ044/334-070saso.saveski@elektroelement.com.mk
КомерцијалистБОБАН СРБИНОВСКИ044 334070072/321-478Boban.Sibinoski@elektroelement.com.mk
МАГАЦИОНЕР - ПРОДАВАЧИВИЦА СИМЈАНОВСКИ044/334-070/
Помошник Магационер-дистрибутерНовица Видоески044 334070//
ПОДРУЖНИЦА ПРИЛЕП
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
РАКОВОДИТЕЛ НА ПОДРУЖНИЦАЈОВАН ИЛИОСКИ048/400-778072 321481jovanIlioski@elektroelement.com.mk
КомерцијалистСТЕВЧО НАЈДОСКИ048/400-778/stevconajdoski@elektroelement.com.mk
КОМЕРЦИЈАЛИСТ ЕЛЕКТРОВЛАТКО ЈОВЕСКИ048/400-778Vlatko.Joveski@elektroelement.com.mk
МАГАЦИОНЕР - ПРОДАВАЧНИКОЛА ЗАОВ048/400-778//
ПОДРУЖНИЦА ШТИП
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
ВОДИТЕЛ НА ПОДРУЖНИЦАВаско Стојанов032/380-003070/371-662vasko.stojanov@elektroelement.com.mk
КОМЕРЦИЈАЛИСТ - НЕЕЛЕКТРОВАСО ИЛИЕВ032/380-003070/306-541jordanco.spasov@elektroelement.com.mk
ПОМОШНИК МАГАЦИОНЕРСТОЈАНОВ БОБИ032/380-003//
Помошник магационерМАРИЈАН МИШЕВСКИ032/380-003//
ПОДРУЖНИЦА БИТОЛА
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
БЛАГОЈА ПОПОВСКИБЛАГОЈА ПОПОВСКИ047 552 010072 321 480blagojapopovski@elektroelement.com.mk
КОМЕРЦИЈАЛИСТ ЕЛЕКТРОИЦЕ ГРИБОВСКИ047/552-010072/226-781Ice.Gribovski@elektroelement.com.mk
Магационер - ПродавачВладо Ѓорѓиев047 552 010/vladogorgiev@elektroelement.com.mk
ПОМОШНИК МАГАЦИОНЕР ПРОДАВАЧТОДОР СИМОНОВСКИ047/552-010/
ПОДРУЖНИЦА КУМАНОВО
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Водител на ГППБОБАН АРСОВСКИ031 611995071/397-933bobanarsovski@elektroelement.com.mk
КомерцијалистЉубиша Павловски031 611995072 3210484ljubisapavlovski@elektroelement.com.mk
ПОМОШНИК МАГАЦИОНЕР - ДИСТРИБУТЕРВИТО ТОДОРОВСКИ/
Магационер - ПродавачЗОРАН ТОМОВСКИ031 611995/zorantomovski@elektroelement.com.mk
ПОДРУЖНИЦА ВЕЛЕС
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Водител на подружницаДАРКО ДАСКАЛОВ043 615 333070 323 477daskalov@elektroelement.com.mk
Магационер - ПродавачИВИЦА ЗЛАТАНОВ043 615 333//
Магационер-возачДимче Андов043 615 333//
ПОМОШНИК МАГАЦИОНЕР - ДИСТРИБУТЕРТОДОР МАЛИНКОВ043/615-333/
ПОДРУЖНИЦА ВИНИЦА
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Раководител на подружницаСАШО ЛАЗАРОВ033/551-122072 321 483sasolazarov@elektroelement.com.mk
МагационерГоран Данев033/551-122/
КомерцијалистХолидејчо Николов033/551-122070 323-474holidejco.nikolov@elektroelement.com.mk
Помошник магационер-дистрибутерСлавко Андонов///
Теренски комерцијалисти за продажба за Град Скопје
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
БРЕНД МЕНАЏЕР ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ: PHILIPS, HYUNDAIНикола Тасков(02)2580-676071/408-376nikolataskov@elektroelement.com.mk
БРЕНД МЕНАЏ ЗА ВОДОВОД И САНИТАРИЈА: KOLO, GEBERITБобан Стојчески(02)2580-778071/325-013boban.stojceski@elektroelement.com.mk
Теренски комерцијалист за хемијаМАРЈАН ДОНЕВСКИ(02)2580-724071/325-010marjandonevski@elektroelement.com.mk
Теренски комерцијалист за електричен алатГоран Терзиски(02)2580-821071/325-014goranterziski@elektroelement.com.mk
БРЕНД МЕНАЏЕР - електрика: METALKA, TEM, LEGRAND, ABBОЛИВЕР ЈАНКУЛОСКИ071/408-381Oliver.Jankuloski@elektroelement.com.mk
БРЕНД МЕНАЏЕР ЗА СКЛОПНА ТЕХНИКА ETI, LEGRAND, ABBТОНИ КИТАНОСКИ071/408-385Toni.Kitanoski@elektroelement.com.mk
Трговија
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Комерцијалист ЕЛЕКТРОВЕРКА НЕСТОРОВСКА(02)2580-667/verkanestorovska@elektroelement.com.mk
Административна продажбна - неелектроЛИЛЈАНА ВЕТА(02)2580-7640liljanaveta@elektroelement.com.mk
КОМЕРЦИЈАЛИСТИ ЗА САНИТАРИИ, КЕРАМИКА И ВОДОВОДДАРИНКА БУЖАРОВСКА2580-767/darinkabuzarovska@elektroelement.com.mk
МАЛОПРОДАЖБА
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Директор на малопродажбаИван Калинов(02)2580-737ivankalinov@elektroelement.com.mk
Референт во малопродажбаЕлена Атанасоска(02)2580-690071/325-015elena.atanasovska@elektroelement.com.mk
РЕФЕРЕНТ ВО МАЛОПРОДАЖБАМАРКО СЕРАФИМОВСКИmarko.serafimovski@elektroelement.com.mk
БРЕНД МЕНАЏЕР ЗА PHILIPS - ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЛУВАЊЕСузана ЦВЕТКОВСКА2580-802070/308-800suzanacvetkovska@elektrometal.com.mk
СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА НАБАВКАНАТАША ПЕРЧУКЛИЕВСКА070/308-800Natasa.Percuklievska@elektroelement.com.mk
КОМЕРЦИЈАЛИСТ ВО МАЛОПРОДАЖБАГАБРИЕЛА ТРАЈАНОВСКАGabriela.Trajanovska@elektroelement.com.mk
Референт за рекламацииНенад Дуковски(02)2580-669072/252-810nenad.dukovski@elektroelement.com.mk
МАЛОПРОДАЖНИ ОБЈЕКТИ - SHOW ROOMS
МАЛОПРОДАЖНИ ОБЈЕКТИ - SHOW ROOM 1 Подружница ЕЛЕКТРОМЕТАЛ
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Одговорен на група за издавање робаЕнис Хоџиќ//enishodzic@elektrometal.com.mk
Раководител на група расветаЛиле Никанчевска2580-802//
КОМЕРЦИЈАЛИСТ ЗА РАСВЕТАМаргарита Китановска(02)2580-802//
КОМЕРЦИЈАЛИСТ ЗА ЕЛ. ПРОИЗВОДИЕва Настевска(02)2580-725//
Комерцијалист за ел. производиСлавица Ристиќ2580-725//
КОМЕРЦИЈАЛИСТИ ЗА ШТРАФОВСКА РОБА, АЛАТИ, ХТЗ ОПРЕМА И БОИ И ЛАКОВИДАНИЕЛ ТРАЈКОВСКИ(02)2580-725/
КОМЕРЦИЈАЛИСТИ ЗА ШТРАФОВСКА РОБА, АЛАТИ, ХТЗ ОПРЕМА И БОИ И ЛАКОВИИГОР СТАНКОВ2580-725market1@elektrometal.com.mk
МАЛОПРОДАЖНИ ОБЈЕКТИ - SHOW ROOM 2 Подружница ЕЛЕКТРОМЕТАЛ
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Раководител на група санитарии ...Билјана Ѓурковска2580-745,2580-747/biljanagjurkovski@elektrometal.com.mk
Комерцијалист за санитарии, керамика и водоводОливера Петрушевска2580-745/market2@elektrometal.com.mk
КОМЕРЦИЈАЛИСТ ЗА БЕЛА ТЕХНИКАГоран Стојковски2580-745/
КОМЕР. ЗА САНИТАРИИ, КЕРАМИКА И ВОДОВОДБОЈАН ПЕТКОСКИ(02)2580-745/
ПОДРУЖНИЦА ЕЛЕКТРОМЕТАЛ КАРПОШ
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Заменик директор на малопродажбаГоран Симонов2580-720/goransimonov@elektroelement.com.mk
касиерТАТЈАНА МИХАЈЛОВСКА070/308-800/
касиерЈОВАНА СИМЈАНОСКА070/308-800/
КомерцијалистГоран Бужаровски070/308-800/
касиерЈОВАНА СИМЈАНОСКА070/308-800/
касиерЛАНА МИЛОШЕВСКА070/308-800/
КОМЕРЦИЈАЛИСТСНЕЖАНА КИПРИЈАНОВСКА070/308-800/
КОМЕРЦИЈАЛИСТЛЕНЧЕ БОНЕВСКА070/308-800/
КОМЕРЦИЈАЛИСТАЛЕКСАНДРА ИЛИЕВСКА070/308-800/
КОМЕРЦИЈАЛИСТИВИЦА ИЛИЌ070/308-800
КОМЕРЦИЈАЛИСТМАЈА ПОПАДИНОВСКА070/308-800/
КОМЕРЦИЈАЛИСТНЕВЕНА ПАВЛОВСКА070/308-800/
КОМЕРЦИЈАЛИСТАЛЕКСАНДАР НАКОВСКИ070/308-800/
КОМЕРЦИЈАЛИСТИВАНА КОСТОВСКА070/308-800/
КОМЕРЦИЈАЛИСТВИКИ ЈАНЕВСКА070/308-800/
КОМЕРЦИЈАЛИСТЕЉФАТ АЉИЕВ070/308-800/
Заменик РаководителЃорѓи Калошев070/308-800/
КОМЕРЦИЈАЛИСТГОРЈАН ТРАЈКОВСКИ070/308-800/
КОМЕРЦИЈАЛИСТЗОРАН ТРАЈКОВСКИ070/308-800/
Специјалист за набавкаВалентина Милевска/070/308-800/
КОМЕРЦИЈАЛИСТБРАНКО ЈАНЕВИЌ070/308-800/
КОМЕРЦИЈАЛИСТЗОЈА КУСКОРОСКА070/308-800/
КОМЕРЦИЈАЛИСТМАРИЈА СТОЈАНОВСКА070/308-800/
ОДГОВОРЕН НА МАГАЦИН ВО МАРКЕТ КАРПОШНИКОЛА КАЖЛЕВ070/308-800/
Магацин 77 - Издавање роба
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Издавач на налозиЛилјана Петровска2580-704/2580-740//
Издавач на робаМАЈА ДОНЕВА2580-704/
КОМЕРЦИЈАЛИСТВАЛЕНТИН ЦВЕТКОВСКИ/
ИЗДАВАЧ НА РОБААДНАН НУИОВСКИ/
издавачи на робаКиро Јанковски2580-704/2580-740/
ИЗДАВАЧИ НА РОБАИВАН АНГЕЛОВСКИ/
ИЗДАВАЧИ НА РОБАИВАН НИКОЛОВСКИ/
ИЗДАВАЧИ НА РОБАКОНСТАНТИН КОНЕСКИ/
Издавач на робаНикола Гладков2580-704/2580-740//
КОМЕРЦИЈАЛИСТЛИЛЈАНА ДОНЕВА2580-710/2580-7110liljanadoneva@elektroelement.com.mk
ИЗДАВАЧИ НА РОБААтанас Крстевски2580-704/2580-740//
БлагајнаАнета Андонова2580-704/2580-740//
БлагајникГабриела Стефановска2580-740,2580-704//
МАРКЕТ 4 - ХОБИ МАРКЕТ - ПОДРУЖНИЦА ЕЛЕКТРОМЕТАЛ
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
РАКОВОДИТЕЛВладимир Анастасов2580-711/taftalidze@elektrometal.com.mk
заменик раководителВАСКО КАЗИОВСКИ(02)2580-710/
касиерМИРЈАНА СТЕФАНОВСКА(02)2580-710/
касиерСНЕЖАНА СТОЈЧЕВА(02)2580-710/
КОМЕРЦИЈАЛИСТХристина Ристевска2580-710/2580-711//
КомерцијалистЉубиша Бојовиќ2580-710/2580-711//
КОМЕРЦИЈАЛИСТСНЕЖАНА ХАЏИВАСИЛЕВА2580-710/2580-711/
КомерцијалистБобан Илиевски2580-710//
КомерцијалистБлагородна Лазаревска2580-710//
КомерцијалистТамара Ѓорѓиевска2580-710/
КОМЕРЦИЈАЛИСТТОМА ДАМЈАНОВИЌ2580-710/2580-711/
КОМЕРЦИЈАЛИСТМИРЧЕ СИМОНОВСКИ/
КомерцијалистДеан Здравковски2580-710//
ПОДРУЖНИЦА ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ЦЕНТАР
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Раководител на подружницаКиро Петров6139-544/kiropetrov@elektrometal.com.mk
КасиерОливера Божиновска(02)6139 544//
КомерцијалистЕлизабета Блажевска(02)6139 544//
КомерцијалистГордана Трипуновска(02)6139 544//
КОМЕРЦИЈАЛИСТЈОВЧЕ ЈОВЧЕВСКИ(02)6139-544/
КомерцијалистиТатјана Цвеевска(02)6139-544/
КомерцијалистВладимир Марковски(02)6139-544/
КомерцијалистДамир Чаушовски(02)6139-544/
КомерцијалистДарко Петковски6139-544/
КОМЕРЦИЈАЛИСТСНЕЖЕ АНДОВСКА(02)6139-544/
КомерцијалистСпасе Чадиноски070/308-800/
СЕКТОР:ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВО
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Директор на сметководство и финансииЖАКЛИНА ДИМИТРИЈЕВА6134-108/zaklinadimitrijeva@elektroelement.com.mk
Шеф на сметководствоБилјана Ј. Столевска6159-942/BiljanaJS@elektroelement.com.mk
Финансиски референтЉубинка Митревска6134-144/ljubinkamitrevska@elektroelement.com.mk
Финансиски референтАлександра Костадинов6134-157//
СМЕТКОВОДИТЕЛВИКТОРИЈА КРСТЕВСКА(02)6134-126viktorija.krstevska@elektroelement.com.mk
Референт за налата на спорни побарувањаБлаже Тасков///
СметководителМаја Ивческа///
Сектор НАБАВКА
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Директор на магацини и дистрибуција на домашен пазарИГОР СИМОВСКИ(02)2580-775071/387-479igorsimovski@elektroelement.com.mk
Директор на набавкаЗОРАН КУЗМАНОВСКИ(02)2580-766/kuzmanovski@elektroelement.com.mk
Набавкa ЕЛЕКТРО
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Специјалист за набавки - електроВЕСНА РИСТОВА(02)2580-642/vesna.vulin@elektroelement.com
РАКОВОДИТЕЛБИЛЈАНА Н. ПИСЛЕВСКА(02)2580-644071/325-016biljanapislevska@elektroelement.com.mk
Специјалист за набавки - електроМаја Митровиќ Јованоска2580-822/majajovanovska@elektroelement.com.mk
Специјалист за набавки - електроНИКОЛА ВЛИНТОВСКИ(02)2580-7210nikolavlintovski@elektroelement.com.nk
PRODUCT MANAGER HYNDAI LIGHTINGКИРЕ РИСТОВ(02)2580-670/ristov@elektroelement.com.mk
Специјалист за набавки - електроАна Јовановска2580-742/ana.jovanovska@elektroelement.com.mk
Набавкa НЕЕЛЕКТРО
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Специјалист за набавки - неелектроЕМИЛИЈА ВАСИЛЕВСКА(02)2580-7620vasilevska@elektroelement.com.mk
Специјалист за набавки - неелектроБОГДАНА ДАНАИЛОВСКА(02)2580-6800bogdanadanailovska@elektroelement.com.mk
Специјалист за набавки - неелектроМАРТИН ДИМИТРОВ(02)2580-7650martindimitrov@elektroelement.com.mk
Специјалист за набавка - електроЗоранчо Сотиров2580-773/zoranco.sotirov@elektroelement.com.mk
Одделение - Магацини
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Заменик раководител на магацини и дистрибуција на домашен пазарЃорѓи Стефанов2580-715070/306-540gjokostefanov@elektroelement.com.mk
Раководител за организација на магацинско работењеБобан Цимбурковски2580-743/Boban.Cimburkovski@elektroelement.com.mk
Магацини
МАГАЦИН 1
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Одговорен магационер на магацин 1Марјан Блажевски2580-751/magacin1@elektroelement.com.mk
Пододговорен магационер на магацин 5Небојша Петровиќ/
Пододговорен магационер на магацин 1Драге Костадиновски2580-748/
Магацински работник во магацин 1Сашо Симоновски2580-743//
Магацински работникКристијан Димовски/
Магацински работник во магацин 1Дејан Спасовски2580-748/
МАГАЦИН 2
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Одговорен магационер на магацин 2Ѓорѓи Трајковски2580-752/magacin2@elektroelement.com.mk
Магацински работник во магацин 2Христијан Спасовски/
МАГАЦИНСКИ РАБОТНИК ВО МАГАЦИН 1АЛЕКСАНДАР МУТОВСКИ(02)2580-752magacin2@elektroelement.com.mk
МАГАЦИН 3
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Одговорен магационер на магацин 3Игорче Јовановски2580-753/magacin3@elektroelement.com.mk
Пододговорен магационер на магацин 3Игор Величковски2580-750//
Магацински работникГоран Велевски2580-750/
МАГАЦИНСКИ РАБОТНИК ВО МАГАЦИН 3ДЕЈАН СТЕФАНОВ(02) 2580-759magacin3@elektroelement.com.mk
МАГАЦИНСКИ РАБОТНИК ВО МАГАЦИН 3Тихомир Зафироски2580-759//
Магацински работник во магацин 3Тефик Џемаил2580-750//
издавачи на робаАНГЕЛ МИТЕВ2580-704/2580-740/
Пододговорен магационер на магацин 3Љупчо Матески2580-759//
Магацински работник во магацин 3Деан Давитковски2580-759//
МАГАЦИНСКИ РАБОТНИК ВО МАГАЦИН 3МАРТИН СРБИНОВСКИ2580-759//
Магацински работник во магацин 3Градимир Ѓениќ2580-759/
Магацински работник во магацин 3Наке Костов2580-759//
Магацински работник во магацин 3Даниел Иванов2580-759//
МАГАЦИН 4
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Одговорен магационер на магацин 4Зоран Трајчев2580-754/magacin4@elektroelement.com.mk
Пододговорен магационер на магацин 4Нуриамет Ејуповски2580-754//
Магацински работник во магацин 4Саид Азири2580-754//
МАГАЦИН 5
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Одговорен магационер на магацин 5Владо Петкоски2580-755,2580-758/magacin5@elektroelement.com.mk
Пододговорен магационерЈане Тасковски2580-755 ; 2580-758071/246-488janetaskovski@elektroelement.com.mk
Магацински работник во магацин 5Јованче Лазовски/
МАГАЦИНСКИ РАБОТНИК ВО МАГАЦИН 5ОЛИВЕР БОГОЕВСКИ(02)2580-755 ; 2580-758magacin5@elektroelement.com.mk
Магацински работник во магацин 5Данчо Миленковски/
Магацински работникВиктор Зафировски2580-755,2580-758magacin5@elektroelement.com.mk
Магацински работникАлександар Јовевски2580-755,2580-758magacin5@elektroelement.com.mk
МАГАЦИНСКИ РАБОТНИК ВО МАГАЦИН 5СТЕФАН ЈОРДАНОВСКИ(02)2580-755 ; 2580-758magacin5@elektroelement.com.mk
МАГАЦИНСКИ РАБОТНИК ВО МАГАЦИН 5Ристе Јосев2580-755,2580-758/
ТРАНСПОРТ
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Возач на товарно возило (комбе или камион)Гоце Крстовски2580-751070/306-538/
Возач на товарно возило (комбе или камион)Петар Илиевски2580-753070/306-537/
Возач на товарно возило (комбе или камион)Марјанчо Стојановски2580-755071/325-012/
Возач на товарно возилоГОЦЕ БЛАЖЕВСКИ071/244-640/
ВОЗАЧ НА ТОВАРНО ВОЗИЛО(КОМБЕ ИЛИ КАМИОН)БОБИ БОБЕВСКИ071/246-488/
МАГАЦИНСКИ РАБОТНИК ВО МАГАЦИН 4Сашо Трајковски(02)2580-754magacin4@elektroelement.com.mk
Возач на товарно возилоТомислав Цветковски071/341-905/
ВОЗАЧ НА ТОВАРНО ВОЗИЛО(КОМБЕ ИЛИ КАМИОН)АЦО ЈОВАНОВСКИ072/249-686/
ВилушкаристВелко Саревски/
Возач на товарно возилоЗоран Здравковски071/246-488/
ВОЗАЧ НА ТОВАРНО ВОЗИЛО(КОМБЕ ИЛИ КАМИОН)МАРЈАН АЦЕВСКИ071/341-905/
ВИЉУШКАРИСТБекир Ејуповски2580-750magacin3@elektroelement.com.mk
ВОЗАЧ НА ТОВАРНО ВОЗИЛО(КОМБЕ ИЛИ КАМИОН)ЗОРАН ПЕТКОВСКИ071/325-012/
КВО - Контролно влезно одделение
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
КОНТРОЛОРВера Тодосовска2580-772//
Контролор на влез во магацинЈадранка Аврамовска-Тасевска/
КИО - КОНТРОЛНО ИЗЛЕЗНО ОДДЕЛЕНИЕ
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
Контролор на излез од магациниКатерина Чкатрова(02)2580-702/
Контролор на излез од магациниТања Зафирова(02)2580-695/
СЕКТОР: ПРАВНИ РАБОТИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Работно местоИмеФиксенМобиленЕ-пошта
ДИРЕКТОР НА СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИОлга Костовска Камчевска(02)6134-154olga.kamcevska@elektroelement.com.mk
СОРАБОТНИК ЗА ПРАВНИ РАБОТИЕЛЕНА ПАВЛОВ6134-116elenapavlov@elektroelement.com.mk
Соработник за правни работиГоран Јосифоски(02)6134-122/goran.josifoski@elektroelement.com.mk
СОРАБОТНИК ЗА ПРАВНИ РАБОТИЉУБИЦА Ч. МИТЕВА(02)6134-116ljubica.miteva@elektroelement.com.mk
Технички секретар - АрхиварМирјана Јовановска Алексова6134-126 (120)/

ГПП

Претставништва

Продажни центри Скопје