Кариера

Кнотакт Центар

Кариера

2018-08-01

1. Комерцијалисти за во Скопје, Подружница Чаир

Потребни квалификации:

 

- Средна стручна подготовка

-Задолжително познавање на компјутери (MS Office)

-предност ќе имаат кандидатите кои имаат познавање на електро и неелектро        материјали, група на производи: кабли и кабловски,прибор,автоматика,бакелитарија, расвета, водовод, санитарија,електричен алат,хемија

- пожелно е познавање на албански јазик

- Комуникативност

- Способност за тимска работа

 

Вашето CV го очекуваме на: kariera@elektroelement.com.mk, со назнака “Комерцијалист во Подружница Чаир“

Напомена: 

Самоапликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.  

Апликациите без назнака нема да бидат разгледани!

2018-08-01

1. Магационер-дистрибутер во Битола, Прилеп, Тетово и Велес

Потребни квалификации:

 

- Средна стручна подготовка

-Задолжително познавање на компјутери (MS Office)

-предност ќе имаат кандидатите кои имаат познавање на електро и неелектро        материјали, група на производи: кабли и кабловски,прибор,автоматика,бакелитарија, расвета, водовод, санитарија,електричен алат,хемија

- Возачка дозвола ,,Б и Ц,, категорија(активен возач)

- Комуникативност

- почетна плата 15.000 денари

- Способност за тимска работа

 

Вашето CV го очекуваме на: kariera@elektroelement.com.mk, со назнака “магационер-дистрибутер во Прилеп“

Напомена: 

Самоапликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.  

Апликациите без назнака нема да бидат разгледани!

2018-08-01

Оглас за вработување на: 1. Магационер

Потребни квалификации:

 

 • Средностручно образование
 • Работно искуство минимум 2 години со прием на робаи магацинско работење
 • Познавање на процесот на прием на роба  со баркод читач
 • Искуство со работа со материјален програм 
 • Задолжително познавање на Office пакетот
 • Задолжително познавање на работа со компјутери
 • Комуникативност и услужливост
 • Способност за тимска работа

Доколку сте заинтересирани испратете го вашето CV со назнака за работното место за кое аплицирате до ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО Скопје на адреса ул. Перо Наков бр. 25, Скопје или на e-mail: kariera@elektroelement.com.mk

Напомена

Контактирани ќе бидат само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг.

Некомплетните и ненавремени апликации како и апликации без назнака нема да се разгледуваат.

2018-08-01

Оглас за вработување на:

ангажман, на следните работни позиции:

 1. Комерцијалист за санитарии, керамика и водовод
 1. Комерцијалист
 1. Комерцијалист-агроном
 1. Издавач на роба

На нашите вработени ние им нудиме можност за професионален и личен развој работа во мотивирачка средина и можност за напредок. Работните услови опфаќаат 40 работни часа неделно, работа во смени и работа за викенди и празници по потреба.

Бараниот профил на кандидати се:

- Со завршено средно образование, ССП

- Работно искуство од минимум две години во маркети од типот на направи сам (специјализирани маркети) или во продажба на материјали за водовод/санитарија, електрика, бои и лакови, производи за домаќинство. Позицијата кај Комерцијалист агроном потребно е да има стручно познавање од земјоделските култури.

- Задолжително познавање на работа со компјутери

- Комуникативност и услужливост

- Способност за тимска работа и работа во смени

 

Заинтересираните кандидати потребно е да гоиспрататсвоетоCVсо назнака ``Асистент за продажба-Скопје`` доЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТДООСкопјена адреса ул. Перо Наков бр.25,Скопје или на e-mail: kariera@elektroelement.com.mk најдоцна до

Некомплетните и ненавремени молби нема да се земат во предвид при разгледувањето!

2018-08-01

1. Комерцијалисти за во Битола, Прилеп, Тетово и Велес

Потребни квалификации:

 

- Средна стручна спрема

-Задолжително познавање на компјутери (MS Office)

-предност ќе имаат кандидатите кои имаат познавање на електро и неелектро        материјали, група на производи: кабли и кабловски,прибор,автоматика,бакелитарија, расвета, водовод, санитарија,електричен алат,хемија

- Работно искуство со теренска посета на купувачи  најмалку 2 години

- Возачка дозвола ,,Б,, категорија(активен возач)

- Комуникативност

- Способност за тимска работа

Вашето CV го очекуваме на: kariera@elektroelement.com.mk, со назнака “Комерцијалист Битола, Прилеп, Тетово и Велес

Напомена: 

Самоапликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.  

Апликациите без назнака нема да бидат разгледани!